Circuit UIB

El campus de la Universitat de les Illes Balears disposa d’un circuit permanent per fer activitats ludicoesportives a l’aire lliure. Aquesta va ser la proposta escollida entre les 44 idees presentades pels estudiants de la UIB en el marc de la campanya Ajuda’ns a Millorar la UIB.

Aquesta campanya va ser impulsada pel Consell d’Estudiants, amb l’objectiu d’afavorir la participació dels alumnes de la UIB per millorar la Universitat i fer del campus un espai més acollidor.

La idea d’habilitar un itinerari senyalitzat al campus per poder dur a terme activitats com córrer, caminar o anar en bicicleta va ser presentada de manera independent a través de dues propostes. Ambdues propostes coincidiren en la idea de dotar el campus d’una nova infraestructura dedicada a la promoció de la vida saludable de la comunitat universitària mitjançant l’exercici físic i les activitats a l’aire lliure.

Gràcies a les aportacions econòmiques de CampusEsport, el Consell d'Estudiants i del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, es va poder implementar aquesta proposta, condicionant el terreny i senyalitzant els tres recorreguts existents, així com les dues estacions d’estiraments del circuit.

Si voleu dur a terme alguna activitat ludicoesportiva al circuit, podeu contactar amb el nostre vicerectorat per ajudar-vos a organitzarla.

El circuit disposa de dues entrades, una a prop de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos i l'altra davant la pista de futbol de les Instal·lacions Esportives.

 

Entrada prop de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

 

I en cada una hi ha una estació d’estiraments, amb propostes d’exercicis i una breu explicació per fer-los.

Estiraments