Escoltar

Competències

Les nostres competències són dirigir i coordinar les funcions referents a:

 1. La coordinació de la responsabilitat social corporativa.
 2. La gestió dels espais de la UIB.
 3. L'ordenació i planificació del campus universitari.
 4. La gestió ambiental i la sostenibilitat.
 5. Les relacions necessàries amb la gestió del transport públic.
 6. La gestió del Servei de Salut Laboral.
 7. La gestió de l’esport universitari.
 8. La integració del concepte de promoció de la salut en la cultura de la Universitat: a les seves polítiques, a l’estructura, als processos i als currículums.
 9. La creació d’un entorn universitari que fomenti en els estudiants, professors i personal d’administració i serveis una vida saludable.
 10. La implicació de la promoció de la salut en la responsabilitat social.
 11. La coordinació i la promoció de polítiques i estratègies que millorin el benestar de la comunitat universitària.
 12. La política de cooperació al desenvolupament i solidaritat.
 13. La sensibilització en matèria de cooperació de la comunitat universitària.
 14. L’impuls, el suport a la gestió i el seguiment dels projectes i convenis internacionals de cooperació interuniversitària.