Escuchar

Consulta d'assessorament sobre ajudes socials

Contenido en el idioma por defecto

Problemes amb el pagament de la matrícula per diversos entrebancs?

El nostre objectiu és promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació universitària.

-  Ajudam a cercar i canalitzar ajuts econòmics per als estudiants de la UIB que es trobin en situació de dificultat econòmica o de desestructuració social o familiar que afecti l'evolució acadèmica dels seus estudis.

-  Assessoram els estudiants de la UIB amb dificultats econòmiques, familiars o socials per iniciar o continuar els estudis universitaris.

Consulta atesa per professionals de la Universitat Solidària de les Illes Balears (USIB)

                

Cada dilluns de 9 a 14 hores i els dimarts de 12 a 15 hores, demanant cita prèvia a l’adreça <usibalears@gmail.com>.

 

Documentos relacionados