Escoltar

Salut bucodental

L’objectiu d’aquesta consulta és valorar l’estat de la salut bucodental de tots els membres de la comunitat universitària.

Oferim:

• Informació sobre salut bucodental i patologies orals

• Recomanacions generals per a una higiene oral correcta

• Valoració de possibles patologies orals

• Derivació, si escau, a l'àrea assistencial de la Clínica Universitària d'Odontologia

• Informació sobre diferents tractaments

• Seguiment en el temps per al control de la higiene oral i de l’estat de salut bucodental

             

 Consulta atesa per odontòlegs amb participació de alumnat del grau d’Odontologia.

L’horari de la consulta és els dijous de 10 a 12 h, amb cita prèvia. Demanau-ne a través de l’adreça: <info@ademaescuelauniversitaria.com>.

Documents relacionats