Escoltar

Consulta d'assessorament sobre ajudes socials

Problemes amb el pagament de la matrícula per diversos entrebancs?

El nostre objectiu és promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació universitària.

-  Ajudam a cercar i canalitzar ajuts econòmics per als estudiants de la UIB que es trobin en situació de dificultat econòmica o de desestructuració social o familiar que afecti l'evolució acadèmica dels seus estudis.

-  Assessoram els estudiants de la UIB amb dificultats econòmiques, familiars o socials per iniciar o continuar els estudis universitaris.

Consulta atesa per professionals de la Universitat Solidària de les Illes Balears (USIB)

                

Cada dilluns de 9 a 14 hores i els dimarts de 12 a 15 hores, demanant cita prèvia a l’adreça <usibalears@gmail.com>.

 

Documents relacionats