Obres de conversió d'una àrea del campus en zona per a vianants

 

Horaris i entrades habilitades als edificis durant les obres:

 

 

Flyer